Human Anatomy Atlas 2021 – ứng dụng giải phẫu 3D tốt...

Với những người nghiên cứu giải phẫu, việc thực hành luôn gặp nhiều trở ngại, nhất là về yếu tố trang thiết bị. Nếu...

BÀI VIẾT MỚI

Informed’s Emergency & Critical Care Guide – Hướng dẫn cấp cứu

Nhà phát hành Visible Body nổi tiếng thế giới với các ứng dụng y khoa thiết thực. Một trong số đó là Informed’s Emergency...

ỨNG DỤNG CHỈNH ẢNH