Tất cả các sản phẩm (Game/Ứng dụng) bạn mua tại Ứng dụng Mobile được sử dụng mãi mãi trên thiết bị của bạn. Và một số trường hợp sau bạn sẽ được hoặc không được bảo hành nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện bảo hành bên dưới.

Thời gian bảo hành
Sản phẩm được bảo hành khi

  • Đổi điện thoại (iPhone/iPad)
  • Restore (iPhone/iPad)
  • Lỡ xóa và muốn cài đặt lại (iPhone/iPad)

Mọi thắc mắc, góp ý về chế độ bảo hành các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.