Chạm vào  ở góc dưới bên phải của màn hình để vào hồ sơ của bạn. Chạm vào Chỉnh sửa hồ sơ ở phía trên cùng của màn hình:

chinh sua ho so cua ban trong vsco 2

Trên màn hình này, bạn có khả năng thay đổi của bạn:

  • Tên hồ sơ
  • Tin ảnh
  • Chức vụ
  • Sự miêu tả
  • Liên kết bên ngoài
  • Họ và tên
  • Địa chỉ email

chinh sua ho so cua ban trong vsco 1